28 July 2014

पूर्व माध्यमिक/माध्यमिक ( 4 थी , 7 वी ) शिष्यवृत्ती परीक्षा - फेब्रु.2014 -ऑनलाईन निकाल


इयत्ता 4 थी व 7 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा फेब्रु.2014 चा निकाल पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.

1)  वर्ग 4 था (पूर्व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा (M.S.S.) मार्च २०१४ निकाल)

निकाल पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

2) वर्ग 7 वा (माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा (H.S.S.) मार्च २०१४ निकाल)

निकाल पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.No comments: