21 July 2014

झाडांच्या पानांपासून तयार करा प्राणी-पक्ष्यांचे आकार


मित्रांनो ,खालील चित्रात दाखवल्या प्रमाणे झाडांच्या पानांपासून प्राणी-पक्ष्यांचे आकार विद्यार्थी आवडीने तयार करतील, फक्त ही चीत्रे त्यांना दाखवा.

No comments: