30 July 2014

शालेय कार्यालयीन कागदपत्रॆ /प्रपत्रॆ/तक्ते/वेळापत्रक /अर्ज / वार्षिक- मासिक नियोजन इ. डाउनलोड करा

मुख्याध्यापकासाठी किरकोळ रजेचा अर्ज  ( pdf ) डाउनलोड

शिक्षकांसाठी किरकोळ रजेचा अर्ज ( pdf ) डाउनलोड

माहितीचा अधीकार अर्ज ( pdf ) डाउनलोड

दाखल -खारीज उतारा (pdf ) डाउनलोड

बोनाफाईड सर्टीफिकेट ( pdf ) डाउनलोड

निकालपत्रक ( pdf ) डाउनलोड

मासिक प्रगतीपत्रक  ( pdf ) डाउनलोड

सूचना:
लवकरच  शिक्षकांना / शाळांना उपयोगी पडणारी ईतर 50 -75 कागदपत्रॆ / प्रपत्रॆ /तक्ते / वार्षिक-मासिक नियोजन/ अर्ज / वेळापत्रक इ. उपलब्ध करून देण्यात येतील.


1 comment:

Anonymous said...

लवकर उपलब्ध करा सर.