30 July 2014

शालेय रजिस्टर व फाईल ची नावे दर्शविणार्या पट्ट्या डाउनलोड करा.

            
मित्रांनो, आपल्या शाळॆत अंदाजे वेगवेगळी  150 ते 200 रजिस्टर्स व फाईल्स असतात.या सर्व रजिस्टर्स व फाईल्सवर योग्य क्रमांक व नाव लिहील्यास चटकण शोधता येतात व पहायला निटनेटकी दिसतात.
     
        रजिस्टर्स व फाईल्सची नावे दर्शविणार्या अंदाजे 150 पट्ट्या ( सोबतच्या चित्रात दाखविल्या प्रमाणे ) मी तयार कलेल्या आहेत.

पट्ट्या रजिस्टर व फाईलवर चिकटविल्यानंतर त्यावरून 2 इंची (पारदर्शक ) सेलोटेप चिकटवा , त्यामुळे लॅमिनेशन केल्याप्रमाणे होईल व लवकर खराब हेणार नाही.

रजिस्टर व फाईल्स ची नावे दर्शविणार्या पट्ट्या डाउनलोड करा.


No comments: