31 July 2014

महाराष्ट्र शासनाचे GR डाउनलोड करणे झाले सोपे........!


महाराष्ट्र शासनाचे शासन निर्णय डाउनलोड करणे सोपे झाले आहे. महाराष्ट्र शासनाने नागरिकांना जी. आर. डाउउनलोड करता यावे याकरीता अधिकृत साॅफ्टवेअरची निर्मीती केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत साॅफ्टवेअर डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.


No comments: