02 August 2014

WhatsApp विरूद्ध hike.....! कोण अधिक चांगला ?

 WhatsApp आणि   hike messenger दोन्ही instant messaging App आहेत. दोन्ही App जवळपास सारखेच आहेत . पण hike messenger ने WhatsApp पेक्षा अधिक सुविधा पुरविलेल्या आहेत . त्यामुळेच hike messenger  WhatsApp पेक्षा अधिक सरस ठरतो . hike messenger WhatsApp पेक्षा अधिक  चांगला असण्याचा आढावा पुढील प्रमाणे आहे.

 १) hike मधे instant messaging सेवा व SMS सेवा या दोन्ही सेवा वापरता येतात . 
२) WhatsApp मधे SMS सेवा वापरता येत नाही . 
३) hike वापरकर्त्याला दर महिण्याला १०० SMS मोफत मिळतात . WhatsApp मधे SMS मिळत  नाही .
४)  hike मधे Reguler  SMS  साठवता व पाठवता  येतात .
५)  hike मधे Text, image,video,audio व्यतिरिक्त office document  ( pdf, ms word, ms excel, ms power point etc.), apk, exe, इत्यादी  file share करता येतात . WhatsApp मधे फक्त Text, image,video,audio
file share करता येतात. 
६) hike हे Bharti softbank या कंपनीने विकसीत केले असून या कंपनीत शेकडा पन्नास भागीदारी bharti telecome या भारतीय कंपनीची आहे. ( उर्वरीत शेकडा पन्नास भागीदारी softbsnk telecome या जापानी कंपनीची आहे.)
7) hike वापरकर्याने इतरांना  hike वारण्यासाठी प्रोत्साहीत केल्यावद्द्ल talktime व extra SMS च्या स्वरूपात त्याला बक्षीस मिळतात.
८) WhatsApp मधे ग्रुप मधील सदस्य संख्या मर्यादा 50 ,  hike मधे ग्रुप मधील सदस्य संख्या मर्यादा 100.
    त्यामुळे  hike मधे WhatsApp पेक्षा दुप्पट मोठा ग्रुप बनवता येते . 

hike messenger डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा . 

No comments: