22 November 2014

महाराष्ट्र शासनाचे E-Locker

महाराष्ट्र शासनाने Maha E - Locker नावाची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. हि सुविधा पूर्णपणे मोफत आहे तरी याचा सर्वांनी लाभ घ्यावा.
या सुविधेमार्फत आपल्याला महत्वाची कागदपत्रे घेवून फिरण्याची गरज नाही. सर्व कागदपत्रे आपण ऑनलाईन सुरक्षित ठेवू शकता. या Locker मध्ये आपण कोणत्याही प्रकारची कागदपत्रे ठेवू शकता. जसे, Birth  Certificate , Cast  Certificate  , Residential , Medical , Educational  Records  इत्यादी. आपल्याला पाहिजे ती कागदपत्रे आपण Upload  करू शकतो अथवा कागदपत्रांची मागणी करताना संबंधित सरकारी कार्यालयात आपला आधार नंबर दिला असता soft  copy  आपल्या Locker  मध्ये upload  केली जाईल.

यासाठी आपला आधार कार्ड असणे गरजेचे आहे.

elocker.maharashtra.gov.in  या लिंक वर गेल्यानंतर आपला आधार नंबर द्या. तुमच्या Registered  mobile  Number  वरती एक password  (OTP) येईल तो password  टाकून account  validate  करा.

तुमचा E -Locker  तयार.

हवी ती कागदपत्रे upload  करा.

ज्यावेळी हवी असतील त्यावेळी आपला आधार Number  टाका, mobile  Number  वर password  येईल तो टाका. हवी ती कागदपत्रे download  करा.

No comments: