12 December 2016

रुपयाचे चिन्ह '₹" कसे टाईप करावे ? # How to type Rupee symbol in keyboard # Tech Marathi

► रुपयाचे चिन्ह ( '₹" )  कसे टाईप करण्याच्या वेगवेगळ्या तीन पद्धती त्याचप्रमाणे  Rupee Foradian Font डाउनलोड करून इंस्टॉल करणे याविषयी सोप्या मराठी भाषेत माहीती  सांंगीतलेली आहे. 
► This video guide in simple Marathi about  How to type Rupee symbol, And how to Download Rupee Foradian Font