दुधीभोपळ्यापासून कलाकृती

सादिक शेख ( कलाशिक्षक ) - गिरणा विद्या प्रसारक मंडळाचे माद्यामिक विद्यालय, मेहुणबारे, ता ; चाळीसगाव, जिल्हा : जळगाव यांच्या कलाकृती