10 August 2014

ईयत्ता 1 ते 8 ची पाठ्यपुस्तके (ebook-pdf) डाउनलोड करा.

वर्ग 1 ते 8 ची सर्व विषयाची व सर्व माध्यमाची  पाठायपुस्तके (ईबुक - pdf) डाउनलोड करा.

पाठ्यपुस्तके डाउनलोड करण्यासाठी या http://www.balbharati.in/index1.htm लिंक वर क्लिक करा.  ( जो वेबपेज ओपन होईल त्यात डाव्या बाजुला वरच्या कोपर्यात 'text book library' वर क्लिक करा.)