05 June 2020

Fast Typing in Computer without keyboard in Marathi, Hindi, English | Te...

#TypingSpeed #TechMarathi #VoiceTyping
गूगल व्हॉइस टायपिंग च्या मदतीने बोलून किंवा आवाजाने मराठी, हिंदी, इंग्रजी किंवा कोणत्याही भाषेत अतिशय वेगाने टायपिंग करण्याची ट्रिक या व्हिडिओमध्ये आपण शिकणार आहोत. या पद्धतीने टायपिंग केल्यास जास्त स्पीडने आपण बोलू त्या स्पीडने टायपिंग होते .या पद्धतीने टायपिंग करण्यासाठी की-बोर्डची सुद्धा आवश्यकता नाही. केवळ आवाजाने किंवा बोलून म्हणजेच गूगल व्हॉइस टायपिंग च्या मदतीने अतिशय वेगवान पद्धतीने आपण मराठी हिंदी इंग्रजी किंवा कोणत्याही भाषेत टायपिंग करू शकतो.
In this video we will learn the trick of typing very fast in Marathi, Hindi, English or any language with the help of Google Voice Typing. If you type in this way, you will be typing at a higher speed than you can speak. You don't even need a keyboard to type in this way. With the help of Google Voice Typing, we can type Marathi, Hindi, English or any other language very fast.
लिंक ‌-

04 June 2020

Name of the days in English and Marathi | वारांची नावे । Prashant Karhaade | Educational Videos


days of the week days Names in Eglish and Marathi divasanchi nave आठवड्याचे दिवस वारांची नावे दिवसांची नावे आठवड्याचे दिवस दिवसांची नावे


03 June 2020

Vehicles names for kids in English & Marathi with Pictures | Prashant Karhade | Educational Videos


#vehicles name for kids #PrashantKarhade #EducationalVideo different types of vehicles names names of vehicles a-z vehicles name in marathi special vehicles name vehicles for kids Educational Video in English and marath air vehicles names with pictures वाहनांंची नावे इंग्रजी आणि मराठी मधे

02 June 2020

मराठी मुळाक्षरे | उजळणी । अक्षरओळख । Marathi Mulakshare | Prashant Karhade | Educational Videos

मराठी मुळाक्षरे | उजळणी । अक्षरओळख । Marathi Mulakshare या विडिओमधे चित्रविरहीत मराठी मुळाक्षरांचा सराव /उजळणी करता यईल. हा विडिओ बालवाडी (अंगणवाडी), वर्ग 1ला, वर्ग 2 रा तसेच प्राथमिक शळेतील मुलांना उपयोगी आहे.#Marathi #Mulakshare Marathi alphabet without Pictures Marathi mulakshare vachan mulancha abhyas mulakshare

31 May 2020

राष्ट्रीय प्रतिके (चिन्ह) । Indian National symbols | Prashant Karhade | Educational VIdeos

आपणास खालील प्रश्नांची उत्तरे येतात काय?*
    1. भारतीय राष्ट्रीय सरीसृप कोणते?
    2. भारतीय राष्ट्रीय जलचर कोणते?
    3. भारतीय राष्ट्रीय वारसा प्राणी कोणते?
    4. भारतीय राष्ट्रीय दिनदर्शिका कोणती?
    5. भारतीय राष्ट्रीय गीत (राष्ट्रगीत नाही) कोणते?
वरील प्रशनांची उत्तरे आपणास येत असतील तर आपले अभिनंदन, मात्र येत नसतील तर खालील लिंक वरील विडिओ पहा. १ २  
    


30 August 2018

how to download digital signature 7/12 / Tech Marathi Prashant Karhade

नमस्कार मित्रांनो डिजीटल सही / स्वाक्षरी असलेला सातबारा उतारा ऑनलाईन कसा पहावा.
७/१२ चा उतारा ऑनलाईन कसा पाहणे आणि त्याची प्रिंट घेणे त्याचबरोबर डिजीटल सिग्नेचर वेरीफिकेशन करणे याविषयी या विडीओ मधे माहीती आहे.

USB Pen Drive वर लावा तुमचा फोटो, लोगो | Tech Marathi | Prashant Karhade