11 August 2014

संगणक- इंटरनेट शिका आणि प्रमाणपत्र मिळवा अगदी मोफत.........!

मागील लेखात "संगणक-इंटरनेट साक्षरता कार्यक्रमाची" ओळख झाली.
   या लेखात "कंप्यूटर सिखो डाॅट काॅम" ची ओळख करूण घेवुया. computerseekho.com हे संकेतस्थळ हिंदी भाषेत संगणक शिकविते.संगणक शिकणे झाल्यानंतर याच वेबसाईटवरून ' प्रमाणपत्र' सुद्धा मिळविता येते.

चला मी अधिक सांगण्यापेक्षा तुम्हीच http://computerseekho.com/home.html
 या वेबसाईट ला भेट द्या,आणि कोणाचीही मदत न घेता संगणक शिका अगदी मोफत.